miércoles, 2 de diciembre de 2020

CONVOCATORIA ASEMBLEA EXTRAORDINARIA

 


Estimados socios/as:

Como xa sabedes, o ANPA é o mellor e máis eficiente órgano de representación das familias no Instituto e de participación activa na xestión e no modelo educativo do mesmo.  É a vía que temos para tomar decisións sobre como  desexamos que sexa a educación dos nosos fillos e que estas sexan vinculantes.

Neste momento corresponde levar a cabo a renovación da Xunta Directiva, pois expira o seu mandato. A ANPA estaba conformada por tres membros, dos cales un cesa por baixa do seu fillo/a no centro, outro non renovará candidatura por motivos persoais e o terceiro membro,  no caso de renovar candidatura e ser elexido, só podería permanecer no cargo ata xuño de 2021. Por todo esto vos animamos a presentar a vosa candidatura á nova Xunta Directiva, enviando a mesma por correo electrónico á seguinte dirección: anpa.blanco.amor@gmail.com, ata as 24:00 horas do día 9/12/2020.

Convocamos unha Asemblea Extraordinaria, o vindeiro día 10 de decembro, xoves, a partires das 19.30 horas en primeira convocatoria e ás 20:00 en segunda convocatoria no Salón de Actos do Instituto Blanco Amor, coa seguinte orde do día:

1.     Lectura e aprobación, se procede, da acta da última reunión.

2.     Presentación de candidaturas e elección da Xunta Directiva.

3.     Elección do representante no Consello Escolar.

4.     Presentación e aprobación, se procede, do balance de contas do curso 2019/2020.

5.  Presentación e aprobación, se procede, da proposta de actividades para o curso 2019-2020.

6.  Presentación e aprobación, se procede, do orzamento e actuación para o curso 2020-2021.

7.     Acordo de cambio de entidade bancaria da ANPA.

8.     Rogos e preguntas.

 

Un saúdo e esperamos contar coa vosa presenza.

 

A XUNTA DIRECTIVA


En Ourense, a 3 de decembro de 2020

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario