jueves, 22 de diciembre de 2011

Regúlase a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes

DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

No hay comentarios:

Publicar un comentario